Вхід

Грошове забезпечення

Одним з обов’язків командира роти (ст. 112 СВС) є одержання в фінансовій службі частини грошового забезпечення готівкою військовослужбовців строкової служби та своєчасна його виплата.

У військовій частині організовує грошове забезпечення фінансова служба, яка здійснює нарахунки грошових виплат і відповідає за своєчасну сплату основних і додаткових видів грошового забезпечення у відповідності до наказів командира частини і старших начальників.

Грошове забезпечення військовослужбовців полягає у виплаті їм грошової винагороди за військову працю (виконання обов’язків військової служби).

При цьому враховується:

- посадове положення;

- кваліфікація та досвід;

- спеціальний характер служби;

- труднощі й умови проходження військової служби.

Норми і порядок грошового забезпечення визначаються постановою Кабінету міністрів від 07.11.07р. №1294 і Положенням про грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Правом на отримання грошового забезпечення користуються військовослужбовці які:


 • займають штатні посади у військових частинах;

 • навчаються у вищих військових навчальних закладах;

 • знаходяться в розпорядженні відповідних органів;

 • знаходяться в резерві.


Для всі військовослужбовців грошове забезпечення складається з:


 • окладів грошового забезпечення;

 • додаткових видів грошового забезпечення;

 • шляхового забезпечення.


Для військовослужбовців строкової служби грошове забезпечення є додатковим джерелом основного натурального забезпечення і виплачується головним чином для задоволення їх дрібних особистих потреб.

Оклади грошового забезпечення

Оклади грошового забезпечення солдатам і сержантам строкової служби виплачується:


 • за спеціальною (6 – розрядною) тарифною сіткою в залежності від займаної посади;

 • за військове звання.


Право на грошове забезпечення військовослужбовці, які зараховані на

дійсну строкову службу за черговим призовом або за контрактом отримують з дня їх явки у військовий комісаріат для відправки у військову частину.

Для прапорщиків і військовослужбовців контрактної служби оклади грошового забезпечення складаються з:

- посадового окладу (по 10 розрядній тарифній сітці в залежності від займаної посади і строку служби);

- окладу за військове звання.

Оклади, встановлені прапорщикам (мічманам) виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння їм відповідного звання і призначення на посаду.

Оклади грошового забезпечення створюють основну частину грошового забезпечення військовослужбовців і складаються з окладу за військове звання

(ОВЗ) та посадового окладу (ПО).

Місячне грошове забезпечення (ГЗ) офіцерів складається з:


 • окладу за військове звання (ОВЗ);

 • посадового окладу, який виплачується по займаній посаді у розмірі, який вказаний в штаті військової частини (ПО);

 • відсоткової надбавки від (ПО+ОВЗ) за вислугу років (НВР);

 • додаткових видів грошового забезпечення (ДВГЗ).


Оклади за військове звання офіцерам, які знаходяться на дійсній

військовій службі, виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння військового звання (первинного або чергового), а для тих хто призивається із запасу – з дня явки у військкомат для відправки у військову частину.

Право на отримання посадового окладу у офіцера виникає з дня вступу до виконання посади (дня підписання контракту), але не раніше підписання наказу про призначення на посаду.

Відсоткова надбавка за вислугу років (% від ОВЗ+ПО) складає:

за 1 - 2 роки 5%

за 2 - 5 років 10%

за 5 - 10 років 20%

за 10 - 15 років 25%

за 15 - 20 років 30%

за 20 - 25 років 35%

за 25 років і більше 40%
При тимчасовому виконанні посади військовослужбовцями строкової служби, які наказом командира частини допущені до виконання обов’язків (посад) сержантського складу з більшим посадовим окладом у тій же частині, виплачуються посадові оклади по посаді, яку вони виконують тимчасово.

При тимчасовому виконанні посади офіцери та прапорщики, які

наказом командира частини допущені до виконання посад з більшим посадовим окладом, виплачуються посадові оклади по посаді, яку вони виконують тимчасово за умови, якщо тимчасове виконання посади тривало безперервно:

- вакантної посади – більше 30 днів;

- не вакантної посади – більше 60 днів.

Військовослужбовцям, які займають посади начальників штабів, заступників (помічників) командирів усіх рівнів, незалежно від тривалості тимчасового виконання ними не вакантних посад своїх безпосередніх начальників, виплачуються оклади за їх основними посадами.

Офіцерам, які звільнені від займаних посад, в тому числі і при переході військової частини на новий штат або при частковій зміні штату, а також тим, хто знаходиться у розпорядженні ( у резерві) виплачуються:


 • за перші два місяці – оклад за військове звання та посадовий оклад;

 • за два наступних місяця – тільки оклад за військове звання.


По закінченню 4-х місяців з дня звільнення від посади виплата грошового забезпечення може проводитись тільки з дозволу Міністра оборони або його першого заступника.

Додаткові види грошового забезпечення

Ці види грошового забезпечення поділяються на щомісячні і одноразові.

До щомісячних відносять надбавки, доплати, винагороди та премії, які мають постійний характер. Розглянемо основні з них:

1.Надбавка за кваліфікацію. Виплачуються всім військовослужбовцям, починаючи з 2-го класу, відсотки від посадового окладу.

2. Надбавка за роботу з таємними документами. В залежності від грифу таємності, починаючи з грифу „ТАЄМНО”, виплачуються всім військовослужбовцям відсотки від посадового окладу.

3. Надбавка за виконання особливо важливих завдань. Виплачуються всім військовослужбовцям ( крім строкової служби) відсотки від посадового окладу, окладу за військове звання та вислугу років.

4. Надбавка за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя. Виплачується всім військовослужбовцям ( крім строкової служби) відсотки від посадового окладу.

5. Надбавка за знання і володіння іноземною мовою. Виплачується всім військовослужбовцям ( крім строкової служби), які займають посади,  що потребують  знання  та  використання  іноземної  мови, відсотки від посадового окладу.

6. Надбавка за спортивні звання. Виплачуються всім військовослужбовцям ( крім строкової служби) ,які  мають  спортивні  звання "заслужений

тренер",  "заслужений майстер спорту",  "майстер

спорту  міжнародного  класу" ,  "майстер  спорту" відсотки від посадового окладу. Надбавка виплачується,  якщо  зазначені особи  є  чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР,  країн СНД та Балтії  не менше  як  один  рік,  а  їх  діяльність  відповідає  за  профілем спортивним званням. 

7. Надбавка за почесні звання "заслужений"   і  "народний". Виплачуються всім військовослужбовцям ( крім строкової служби) відсотки від посадового окладу, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.

8. Доплата за вчені ступені (кандидат і доктор наук). Виплачуються всім військовослужбовцям ( крім строкової служби), якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, відсотки від посадового окладу.

9. Доплата за вчені звання (доцент і професор). Виплачуються офіцерам які   займають   посади,   пов'язані  з педагогічною або науковою діяльністю, відсотки від посадового окладу.

10.Щомісячне преміювання всіх військовослужбовців ( крім строкової служби) здійснюється відповідно  до   особистого  їх вкладу   в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10  відсотків  посадових  окладів  та  економії фонду грошового забезпечення;

11.Винагорода за бойове чергування. Виплачуються всім військовослужбовцям відсотки від посадового окладу.

12.Винагорода за стрибки з парашутом. Виплачуються всім військовослужбовцям відсотки від посадового окладу в залежності від кількості стрибків.

13. Морське грошове забезпечення за службу на кораблях. Виплачуються всім військовослужбовцям, які проходять службу на надводних кораблях і підводних човнах в разі внутрішнього та закордонного плавання, відсотки від посадового окладу.

До одноразових щорічних видів грошового забезпечення відносяться:

1. Допомога на оздоровлення при щорічній основній відпустці. Виплачується всім військовослужбовцям ( крім строкової служби) в розмірі, що не перевищує

одного місячного грошового забезпечення.

2. Винагорода за тривалу безперервну службу. Виплачується всім військово-службовцям ( крім строкової служби) в розмірі посадового окладу і окладу за військове звання ( від одного до трьох в залежності від вислуги років).

3. Допомога для вирішення соціально-побутових питань. Виплачується всім військовослужбовцям ( крім строкової служби) в розмірі одного місячного грошового забезпечення.

При звільненні з військової служби, військовослужбовцям, які мають право на пенсію, виплачується одноразова грошова допомога за кожний повний про-служений календарний рік в розмірі:


 • 50% від посадового окладу при звільненні за вислугою строків служби, закінченням строку контракту, за віком, станом здоров’я, скороченням штатів або організаційними заходами;

 • 25% від посадового окладу при звільненні за власним бажанням або через сімейні обставини, але не більше 5-ти посадових окладів.


Не виплачується допомога звільненим у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за службовою невідповідністю або за вироком суду.

В разі смерті (загибелі) військовослужбовця, найближчим родичам виплачується допомога на поховання та ритуальні послуги у розмірі 3-х кратного місячного грошового забезпечення.
Військовослужбовці, які звільняються з військової служби і мають право,

отримують пенсію відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби …..”

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям:


 • які мають вислугу з 01.10.12р. – 20.5 календарних років (і далі кожний рік до вислуги додається 0.5 календарного року), а з 01.10.20р. – 25 календарних років у розмірі за 20 років вислуги – 50% місячного грошового забезпечення і за кожний рік вислуги понад 20 років – 3% місячного грошового забезпечення;

 • які мають на день звільнення вік 45 років, за наявності у них 25 років страхового стажу, з яких не менше 12.5 календарних років становить військова служба у розмірі за 25 років страхового стажу – 50% місячного грошового забезпечення і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1% місячного грошового забезпечення.


До вислуги років офіцерів при призначені пенсії зараховується час їхнього

навчання (незалежно від форми навчання) в цивільних вищих навчальних закладах до вступу на військову службу в межах 5-ти років із розрахунку – один рік навчання за 6-ть місяців військової служби.


Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 80% місячного грошового забезпечення, а для чорнобильців: 2-ї категорії – 95%, 1-ї категорії – 100% місячного грошового забезпечення, при цьому її розмір не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

В разі смерті пенсіонера членам його родини виплачується грошова допомога на поховання та ритуальні послуги у розмірі 3-х місячних пенсій.