Вхід

Шляхове забезпечення

Під шляховим забезпеченням розуміють грошове забезпечення на покриття витрат військовослужбовцям, які направляються до нового місця служби або у відрядження.

В шляхове забезпечення включаються:

- підйомні кошти;

- добові гроші;

- квартирні гроші;

- гроші на оплату проїзду до нового місця служби або до місці відрядження і

назад.

При переїзді до нового місця служби виплачується (на військовослужбовця і кожного члена родини):

- підйомні кошти;

- гроші на оплату проїзду до нового місця служби.

Підйомні кошти виплачуються ( не більш, ніж 2 рази в календарному році ) офіцерам і прапорщикам (мічманам) при призначенні на посади і службових переміщеннях, пов’язаних з фактичним переїздом з одного населеного пункту в інший, до місця постійної дислокації військової частини, і переміною місця проживання. Підйомні гроші виплачуються військовослужбовцю за новим місцем служби при переміщенні одиночним порядком або в составі військової частини (підрозділу) у зв’язку з переміною постійної дислокації на відстань більше 25 км.

Військовослужбовці, які переїхали на відстань більше 100км отримують підйомні гроші в розмірі місячного окладу за новою посадою і окладу за військове звання, а ті що переїхали на відстань від 25 км до 100км отримують половину місячного окладу за новою посадою і окладу за військове звання.

Підйомні гроші в розмірі чверті місячного окладу за новою посадою і окладу за військове звання у вказаних випадках виплачуються на кожного члена родини офіцера або прапорщика (мічмана), які фактично переїхали для

постійного до нового місця служби голови родини. При цьому до членів родини, які мають право на отримання підйомних грошей та грошей на оплату проїзду до нового місця служби, відносяться:


  • жінка (чоловік);

  • діти молодше 16 років (які навчаються – до 18 років);

  • діти-інваліди 1 або 2 групи незалежно від віку;

  • батьки (батько старше 60 років, мати старше 55 років);

  • батьки-інваліди 1 або 2 групи незалежно від віку.


При призначеннях, переміщеннях на відстань 25км і менше, при представленні документів покриваються (відшкодовуються) фактичні витрати по переїзду військовослужбовця і його родини, але не більше суми підйомних грошей, які виплачуються при переїзді на відстань до 100км.

Для відшкодування особистих витрат у відрядженнях військовослужбовцям виплачуються добові та квартирні гроші, а також оплачується проїзд до місця відрядження і назад.

Строки службових відряджень, розміри добових грошей, норми відшкодування витрат по найму житлового приміщення, порядок оплати проїзду до місця відрядження і назад, а також до нового місця служби визначаються Постановами КМУ та наказами МОУ.

За перебування на польових навчаннях, в таборах і зборах за кожну добу виплачуються „польові гроші”.